Інформація клієнту, право на отримання якої визначено законом

1. Інформація, яка розкривається клієнту відповідно до вимог частини 1 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»:

1.1 перелік послуг, що надаються ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, порядок та умови їх надання

Фінансова послуга, яка пропонується Вам, є послугою зі страхування, яка надається ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” на підставі відповідних ліцензій на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування, а саме:

страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) №2374-пл
страхова діяльність у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції №2214
страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) №2214
страхова діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів №2991
страхова діяльність у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування №2991
страхова діяльність у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) №2991
страхова діяльність у формі обов’язкового: особисте страхування від нещасних випадків на транспорті №2991
страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру №2991
страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса №2991

Із зазначеною вище інформацією також Ви маєте змогу ознайомитися на офіційному сайті Національного банку України за адресою: https://kis.bank.gov.ua/

Послуга страхування, при Вашій згоді, може бути надана Вам ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” шляхом укладання відповідного договору страхування. Страхування за добровільними видами страхування здійснюється на підставі відповідних правил добровільного страхування, затверджених ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” та зареєстрованих в Нацкомфінпослуг (або Держфінпослуг України), з 01.07.2020 р. – в Національному банку України.

Правила добровільних видів страхування (із змінами та доповненнями) ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” розміщені на нашому веб-сайті за посиланням.

Страхування за обов’язковими видами страхування здійснюється на підставі нормативно-правових актів, якими затверджені відповідні умови страхування, форми типового договору, розмір страхових сум, максимальні розміри страхових тарифів, тощо.


1.2 вартість, ціна/тарифи, розмір плати щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Ціна послуги зі страхування (страховий платіж), визначається у відповідності з нормативними актами у сфері страхування щодо обов’язкових видів страхування, а також правилами страхування ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” щодо добровільних видів страхування.

Страховий платіж – плата за страхування, яку клієнт (страхувальник) зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Ціна послуги зі страхування залежить від умов страхування, зазначених у договорі страхування, який надається Вам для вивчення перед підписанням (наприклад: від предмету договору страхування, страхових випадків, розміру страхової суми, строку страхування тощо).


1.3 інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема, послуги страхування, здійснюється у згідно вимог законодавства України, що регулює страхову діяльність, та законодавства про захист прав споживачів.

Скарги страхувальників, як споживачів фінансових послуг, а також заяви, зауваження та пропозиції можуть бути подані в письмовому вигляді до ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” за адресою: 49100, м. Дніпро, Кодацький узвіз, 2.

Розгляд вищевказаних звернень, здійснюється у порядку та строки, передбачені Законами України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення громадян».

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)
Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Електронна адреса: z-elena@consumer.gov.ua
Факс (044) 279-48-83;
Телефон (044) 279-79-89
З 01.07.2020 р. Національний банк України (НБУ)
Адреса: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9
Телефон: 0-800-505-240
Е-mail: nbu@bank.gov.ua

Врегулювання спірних питань між страхувальниками і Страховиком щодо договорів страхування вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди по спірних питаннях, то вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України, зокрема, у судовому порядку.


1.4 відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню

Зазначена інформація в повному обсязі розміщена на веб-сайті ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” за посиланням


1.5 перелік керівників фінансової установи; розмір часток фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу

Склад Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”:

п/п посада ПІП
1. Голова Правлiння Клименко Петро Олександрович
2. Перший Заступник Голови Правління Бичихіна Олена Анатоліївна
3. Заступник Голови Правління Гожа Леонiд Сергiйович

Інформація про розмір часток фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу розміщена на веб-сайті Страховика за посиланням


1.6 перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують 5 відсотків

Зазначена інформація розміщена на веб-сайте Страховика за посиланням


1.7 інша інформація, право на отримання якої визначено законом

розміщена на веб-сайті ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” за посиланням

2. Інформація, яка повідомляється клієнту відповідно до вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»:

2.1 особа, яка надає фінансові послуги:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”

код ЄДРПОУ – 33248430,

розпорядженням Держфінпослуг №3573 від 17.02.2005р. зареєстровано як фінансову установу, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ №391

місцезнаходження: 49100, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2

контактний телефон:0 (800) 500 801, (056) 719 90 46

адреса електронної пошти: info@ings.com.ua

Адреса (в т.ч. за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг): 49100, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2.

У випадку, якщо відповідний договір страхування укладається від імені Страховика його страховим агентом або іншим представником, інформація про такого агента (або іншого представника) зазначається в такому договорі страхування.

Послуги зі страхування надаються ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” на підставі відповідних ліцензій на здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування, інформація про які зазначена в п. 1.1 цієї Інформації та на веб-сайті Страховика за посиланням.

Правила добровільних видів страхування (із змінами та доповненнями) ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” розміщені на веб-сайті Страховика за посиланням.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо страховиків:

З 01.07.2020 р. Національний банк України (НБУ)

Адреса: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9

Телефон: 0-800-505-240

Е-mail: nbu@bank.gov.ua


2.2 Фінансова послуга – загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат

Порядок визначення ціни послуги зі страхування зазначений в п. 1.2. цієї Інформації

Щодо оподаткування суми страхового відшкодування (страхової виплати), тобто суми, що виплачується Страховиком у межах страхової суми за договором страхування при настанні страхового випадку:

Відповідно до пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента або страховика-нерезидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

а) під час страхування життя або здоров’я платника податку у разі:

 • дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення віку, передбаченого таким договором;
 • викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя;
 • в разі страхового випадку – факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця);

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);

в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

Порядок застосування підпункту 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 ПКУ визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.


2.3 договір про надання фінансових послуг:

2.3.1 наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Відповідно до частини 2 ст. 214 Цивільного кодексу України особи, які вчинили дво- або багатосторонній правочин, мають право за взаємною згодою сторін, а також у випадках, передбачених законом, відмовитися від нього, навіть і в тому разі, якщо його умови повністю ними виконані.

Якщо інше не передбачено договором страхування, відмова від договору страхування здійснюється в порядку, передбаченому ст. 28 Закону України «Про страхування» (див. п. 2.3.3 цієї Інформації)


2.3.2 мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

ч. 17.1. ст. 17 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» встановлено, що укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на строк менший, ніж один рік, але не менш як на 15 днів допускається виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих – на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстрованих – на час до їх постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав – на час їх перебування на території України.

Мінімальний строк дії договору страхування може бути встановлений за взаємною згодою сторін, про що зазначається в тексті такого договору страхування.


2.3.3 наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про страхування» дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

 1. закінчення строку дії;
 2. виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;
 3. несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;
 4. ліквідації страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 цього Закону;
 5. ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;
 6. прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
 7. в інших випадках, передбачених законодавством України.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Конкретний розмір нормативних витрат на ведення справи визначається у договорі страхування та/або правилах страхування в залежності від виду страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Порядок припинення дії конкретного договору страхування зазначається в такому договорі страхування, текст якого надається Вам для вивчення перед підписанням.


2.3.4 порядок внесення змін та доповнень до договору

Усі зміни та доповнення до чинного договору страхування вносяться за взаємною згодою сторін та оформляються у такій самій формі, в якій було вчинено договір страхування.

Порядок внесення змін та доповнень до договору страхування зазначається в договорі страхування, текст якого надається Вам для вивчення перед підписанням.


2.3.5 неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Поняття фіксована процентна ставка – не застосовується в договорах страхування


2.4 механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

2.4.1. можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

дивись п. 1.3. цієї Інформації


2.4.2. наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

3. Інформація відповідно до вимог закону україни «про захист персональних даних»:

ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” повідомляє про права суб’єкта персональних даних згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»:

1). Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

2). Суб’єкт персональних даних має право:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
!-- I.UA counter -->