Публічна інформація

Найменування компанії: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”.

Скорочена назва: ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Код ЄДРПОУ: 33248430.

Адреса Товариства: 49100, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2.

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

  • 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
  • 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
  • 66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

Дата державної реєстрації: 02.11.2004

Дата запису: 10.11.2004

Номер запису: 12241020000003909

Телефон: 0 (800) 500 801, (056) 719 90 46

Email: info@ings.com.ua

сайт: ings.com.ua

Зареєстровано як фінансову установу розпорядженням Держфінпослуг №3573 від 17.02.2005р. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 391, дата видачі 17.02.2005р.

Фінансові послуги надаються згідно отриманих ліцензій на провадження страхової діяльності.

Структура власності:

Відомості про склад виконавчого органу:

Виконавчий орган: Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Склад Правління ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”:

п/п посада ПІП Частка учасника, %
1. Голова Правлiння Клименко Петро Олександрович 5,139772
2. Перший Заступник Голови Правління Бичихіна Олена Анатоліївна 0,000001
3. Заступник Голови Правління Гожа Леонiд Сергiйович

Відокремлені підрозділи: відсутні.

ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” не перебуває в процесі ліквідації.

Перелік страхових агентів вказано за посиланням.

!-- I.UA counter -->