Публічна інформація

ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” з 2004-го року плідно працює на страховому ринку України і має репутацію надійної та стабільної компанії, що постійно розвивається. Нам довіряють клієнти, з нами охоче працюють партнери.

СК “ІНГОССТРАХ” пропонує традиційні, нові та ексклюзивні види страхування. Ми враховуємо зміни, які відбуваються на страховому ринку, власний досвід, досягнення конкурентів, постійно стежимо за інтересами наших клієнтів і розробляємо нові програми страхування, які максимально відповідають їх умовам і побажанням, прагнемо знайти найбільш ефективні шляхи вирішення проблем і завжди виконуємо свої зобов’язання.

Головна цінність компанії — наша репутація, досвід і наші фахівці. Склад компанії — це висококваліфіковані співробітники, які багато років працюють у сфері страхування.

До складу страхової компанії “ІНГОССТРАХ” входять аварійний комісаріат, кваліфікована юридична служба. Це дозволяє нам з успіхом захищати майнові інтереси наших клієнтів при настанні страхових випадків, особливо при ризиках, які пов’язані з транспортними засобами, відстоювати майнові права наших страхувальників при виникненні судових справ, регресивних позовів.

Найменування компанії: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”.

Скорочена назва: ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Код ЄДРПОУ: 33248430.

Адреса Товариства: 49100, м. Дніпро, узвіз Кодацький, 2.

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

  • 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
  • 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
  • 66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

Перелік фінансових послуг:

 1. здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування:
  • – страхування від нещасних випадків;
  • – страхування наземного транспорту ( крім залізничного);
  • – страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
  • – страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);
  • – страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
  • – страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
  • – страхування фінансових ризиків;
  • – страхування здоров’я на випадок хвороби;
  • – страхування сільськогосподарської продукції;
  • – страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 2. здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування:
  • – страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
  • – страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
  • – особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
  • – особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
  • – страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
  • – страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Відокремлені підрозділи: відсутні.

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” повідомляє про наступне:

 1. ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” здійснює діяльність у відповідності до отриманих ліцензій та надає фінансові послуги на підставі договорів страхування, що укладаються із клієнтами відповідно до діючого законодавства, а договори добровільного страхування ще й додатково до Правил страхування, що зареєстровані встановленим порядком в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Вартість послуги Страховика для клієнта визначається у відповідності Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.
 2. Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати пені, моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.
 3. Умови страхування, порядок укладання, відмови від укладання договору страхування та дострокового його припинення визначається Правилами добровільного страхування та самими договорами страхування.
 4. Під час надання послуг зі страхування ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії. Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому чинним законодавством України. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.
 5. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснює:

Національний банк України (НБУ)

Адреса: 01601, м. Київ, вулиця Інститутська, 9

Телефон: 0 800 505 240 E-mail: nbu@bank.gov.ua

!-- I.UA counter -->