Інформація по голосуючим акціям

Завантажити документ з КЕП


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”

 

01 травня 2023 року відбудуться загальні збори акціонерів ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26 квітня 2023 року.

Станом на 26 квітня 2023 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 88 000 000 (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв) штук простих іменних акцій.

Станом на 26 квітня 2023 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 87 999 996 (вiсiмдесят сiм мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->