Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”

01 травня 2023 року – дата проведення позачергових дистанційних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” (дата завершення голосування).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, Товариством наводиться інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – станом на 31 березня 2023 року.

Станом на 31 березня 2023 року:

  • загальна кількість акцій Товариства складає 88 000 000 (вісімдесят вісім мільйонів) штук простих іменних акцій;
  • загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 87 999 996 (вісімдесят сім мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->