Повідомлення про проведення зборів акціонерів 19.07.2018

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”


19 липня 2018 року відбудуться загальні збори акціонерів ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 13 липня 2018 року.

Станом на 13 липня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість акцій Товариства складає 88 000 000 (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв) штук простих іменних акцій.

Станом на 13 липня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 87 999 996 (вiсiмдесят сiм мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто шiсть) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->