Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.02.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ” 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження: 49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Кодацький узвіз, 2 4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33248430 5. Міжміський код та телефон, факс: (056) … Читати далі Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 14.02.2022