Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Особлива інформація у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826):
Датою вчинення дії вважається дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
13.11.2019 У відповідності до рішення загальних зборів ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, загальний розмір дивідендів за простими акціями ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” за результатами 2018 року – 263 120 000,00 грн. (двісті шістдесят три мільйони сто двадцять тисяч гривень 00 копійок); нараховані дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію – 2,99 грн. (дві гривні 99 копійок) – дата початку строку виплати дивідендів – 10.12.2019 року;
– дата закінчення строку виплати дивідендів – 10.05.2020 року.
виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:

Рішення про виплату дивідендів прийняте загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” 12.11.2019 р.

Орган, уповноважений на прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати – Наглядова рада ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати прийняте Наглядовою радою 13.11.2019 р.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 28.11.2019 р.

Розмір нарахованих дивідендів (загальний розмір), що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів – 263 120 000,00 грн. (двісті шістдесят три мільйони сто двадцять тисяч гривень 00 копійок); нараховані дивіденди, що припадають на 1 (одну) просту акцію – 2,99 грн. (дві гривні 99 копійок).

Строки виплати дивідендів за підсумками 2018 року:

– дата початку строку виплати дивідендів – 10.12.2019 року;

– дата закінчення строку виплати дивідендів – 10.05.2020 року.

Спосіб виплати дивідендів – виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам.

Порядок виплати дивідендів – ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі, у відповідності до чинного законодавства.


Підпис Бичихіна О.А.
Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->