Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.08.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.08.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Топіліна Ганна Валеріївна 0
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради – Топіліної Ганни Валеріївни. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа – 0 % Повноваження припинено у зв’язку з переобранням членів Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строку, протягом якого така особа перебувала на посаді – 3 роки.
04.08.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Шрамко Юрій Сергійович 0
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради – Шрамка Юрія Сергійовича. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа – 0 % Повноваження припинено у зв’язку з переобранням членів Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строку, протягом якого така особа перебувала на посаді – 3 роки.
04.08.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Петров Євген Володимирович 0
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради – Петрова Євгена Володимировича. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа – 0 %. Повноваження припинено у зв’язку з переобранням членів Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строку, протягом якого особа перебувала на посаді – 3 роки.
04.08.2020 обрано Член Наглядової ради Горожанкін Володимир Анатолійович 9.9
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Товариства – Горожанкіна Володимира Анатолійовича. Горожанкін В. А. є акціонером ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, який володіє 9.9 % акціями Товариства. Особу обрано у зв’язку з переобранням членiв Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: керівник підприємства.
04.08.2020 обрано Член Наглядової ради Новікова Леніна Василівна 8.66
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Товариства – Новікову Леніну Василівну. Новікова Л.В. є акціонером ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, який володіє 8.66 % акціями Товариства. Особу обрано у зв’язку з переобранням членiв Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: приватний нотаріус.
04.08.2020 обрано Член Наглядової ради Петров Євген Володимирович 0
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Загальними зборами ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради Товариства – Петрова Євгена Володимировича. Петров Є.В. є представником акціонера Клименка Петра Олександровича. Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа – 0 %. Особу обрано у зв’язку з переобранням членiв Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник директора з обслуговування стратегiчних клiєнтiв – начальник вiддiлу торговця цiнними паперами, член Наглядової Ради.
04.08.2020 обрано Голова Наглядової ради Новікова Леніна Василівна 8.66
Зміст інформації:
04.08.2020 р. Наглядовою радою ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ” прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Новікову Леніну Василівну. Новікова Л.В. є акціонером ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”, який володіє 8.66 % акціями Товариства. Особу обрано Головою Наглядової ради у зв’язку з переобранням членiв Наглядової ради ПРАТ СК “ІНГОССТРАХ”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: приватний нотаріус.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 05.08.2020 (ЕЦП)

Читайте також:

Коментарі закриті.

!-- I.UA counter -->