Сообщения о возникновении особой информации эмитента от 15.06.2023

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.06.2023 припинено повноваження Член Наглядової ради Петров Євген Володимирович 0
Зміст інформації:
15.06.2023 року від акціонера Товариства Клименка Петра Олександровича отримано повідомлення про заміну Члена Наглядової ради – представника акціонера, яким відкликає члена Наглядової ради Товариства Петрова Євгена Володимировича у порядку заміни, визначеному статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства». Повноваження Члена Наглядової ради Петрова Євгена Володимировича – представника акціонера Клименка Петра Олександровича припиняються з моменту отримання повідомлення. Пакетом акцiй, в статутному капiталi емiтента посадова особа не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: відкликання акціонером представника акціонера, члена Наглядової ради Товариства Петрова Євгенія Володимировича у порядку заміни, визначеному статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 04.08.2020 року до 15.06.2023 року.
15.06.2023 набуто повноважень Член Наглядової ради Бойко Інна Євгенівна 0
15.06.2023 року від акціонера Товариства Клименка Петра Олександровича отримано повідомлення про заміну Члена Наглядової ради – представника акціонера, яким відкликає члена Наглядової ради Товариства Петрова Євгена Володимировича у порядку заміни, визначеному статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та заміняє його на Бойко Інну Євгенівну. Пакетом акцiй, в статутному капiталi емiтента посадова особа не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: відкликання акціонером Товариства представника акціонера, члена Наглядової ради Товариства Петрова Євгена Володимировича у порядку заміни, визначеному статтею 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та заміну його на Бойко Інну Євгенівну. Бойко Інна Євгенівна набуває повноваження члена Наглядової ради Товариства – представника акціонера Клименка Петра Олександровича з моменту отримання повідомлення. Строк, на який призначено (обрано) особу: повноваження закінчуються разом із строком повноважень діючого складу Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти років: Інформацію не надано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Бойко Інна Євгенівна є представником акцiонера Клименка Петра Олександровича та не є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним директором.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 15.06.2023 (ЕЦП)

Читайте также:

Обсуждение закрыто.

!-- I.UA counter -->